การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ

          อากาศ เป็นสิ่งสำคัญที่อยู่รอบตัวเราเสมอ เป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญของการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น อากาศที่มาจากแหล่งกำเนิด (ปล่องระบายอากาศ) อากาศในบรรยากาศทั่วไป อากาศภายในอาคารหรือสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งคุณภาพอากาศนอกจากจะส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้แล้ว ยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปอีกด้วย
          เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบเหล่านี้ บริษัท เอ็นพีเอสเอส เราให้บริการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างครบวงจร มีการดำเนินการเก็บตัวอย่าง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจวัดอากาศดังนี้

  • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน U.S. EPA Method 5
  • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน U.S. EPA Method 6
  • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน U.S. EPA Method 7
  • ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ตามมาตรฐาน U.S. EPA Method 10
  • ปริมาณความเข้มข้นของสาร Organic Vapor
  • ปริมาณความเข้มข้นของสารโลหะหนักและสารเคมีอื่นๆ
  • ความทึบแสง Opacity 
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพน้ำ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ
การตรวจวัดด้านบริการอื่นๆ
การตรวจวัดด้านบริการด้านอื่นๆ
error: Content is protected !!